Coaching als middel om persoonlijk gestelde doelen te bereikenDit coachingsprogramma is ontwikkeld om in een behoefte te voorzien van de individuele fotograaf die zijn of haar fotografie op een hoger niveau wil tillen. Het gaat hier vooral om het ontdekken en ontwikkelen van de eigen creativiteit.
De basis van dit programma is de vraag van cursisten naar meer verdieping; in de vorm van individuele aandacht en persoonlijke begeleiding.

Je wordt gedurende een langere periode; minimaal 3 maanden tot max 6 maanden, begeleid. In deze periode behandelen we belangrijke thema's binnen de fotografie door middel van theorie en praktijk.
De theorie is verdeeld in diverse hoofdstukken, welke met opdrachten afgerond worden. Deze opdrachten zijn zowel theoretisch als praktijkgericht. In de periode dat je gecoacht wordt, krijg je ook individuele praktijkbegeleiding. We gaan samen op pad om te fotograferen. De onderwerpen tijdens de praktijk begeleiding bespreken we samen, rekening houdend met je coachvraag.

De praktijk wordt onder andere gebruikt voor de opdrachten die je per mail ontvangen hebt. Tijdens de praktijkmomenten bespreken we de voortgang en krijg je direct feedback.

Start coaching:
Om een beeld te krijgen van de fotografische doelen die een cursist zich stelt, alsmede het niveau waarop men zich bevindt, zal er een gesprek plaats vinden. De afspraak hiervoor zal in overleg worden gemaakt.

Tijdens dit gesprek bespreken we je fotografie ervaring, je coachwensen, alsmede de mogelijkheden om deze te realiseren. Ook maken we een voorlopig tijdpad.


Na het gesprek ontvang je per mail de gemaakte afspraken en de eerste theorie. Hier kunnen al praktijkopdrachten bij zitten. Gemaakte opdrachten/foto's worden per mail besproken. Het hele traject wordt afgestemd op de voortgang en praktijksessies. Dit alles in overleg.

Het coachingstraject wordt afgesloten met een afsluitend gesprek en evaluatie.

Van de cursist wordt zelfwerkzaamheid verwacht om de opdrachten naar beste kunnen uit te voeren. Dit ondersteun ik door tijdens de coaching drie keer een praktijkmoment in te plannen. We gaan dan samen fotograferen en bespreken de persoonlijke voortgang. Een belangrijk onderdeel is het ontwikkelen van de eigenheid; wat vind je mooi en wat niet?
Het resultaat van het coachingstraject zal in belangrijke mate afhangen van de tijd die de cursist naast de praktijkmomenten wil besteden aan zijn of haar fotografie. Regelmatig fotograferen bevordert de progressie.

De kosten voor het coaching programma zijn € 600,-.

 

Je kan je hier aanmelden.